เพลินพิศ คิดถึงคุณ https://plernpitt-imissyou.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=19-01-2009&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=19-01-2009&group=5&gblog=10 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[I Love Fashion ! !]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=19-01-2009&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=19-01-2009&group=5&gblog=10 Mon, 19 Jan 2009 7:56:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-10-2008&group=16&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-10-2008&group=16&gblog=5 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[I have nothing to say ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-10-2008&group=16&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-10-2008&group=16&gblog=5 Wed, 08 Oct 2008 2:43:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=18-07-2008&group=16&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=18-07-2008&group=16&gblog=4 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[love is ... SUCK]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=18-07-2008&group=16&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=18-07-2008&group=16&gblog=4 Fri, 18 Jul 2008 20:15:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=18-05-2008&group=16&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=18-05-2008&group=16&gblog=3 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[เ ริ่ ม จ า ก ร้ อ ย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=18-05-2008&group=16&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=18-05-2008&group=16&gblog=3 Sun, 18 May 2008 17:44:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=03-05-2008&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=03-05-2008&group=16&gblog=2 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[Who are you ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=03-05-2008&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=03-05-2008&group=16&gblog=2 Sat, 03 May 2008 0:57:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=21-03-2008&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=21-03-2008&group=16&gblog=1 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดซิง New Group Blog]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=21-03-2008&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=21-03-2008&group=16&gblog=1 Fri, 21 Mar 2008 3:43:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=15-01-2008&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=15-01-2008&group=7&gblog=6 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[Study, Play, Eat, Sleep, Chat and... J O B]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=15-01-2008&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=15-01-2008&group=7&gblog=6 Tue, 15 Jan 2008 10:10:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=30-09-2007&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=30-09-2007&group=7&gblog=2 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[Love & Blood]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=30-09-2007&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=30-09-2007&group=7&gblog=2 Sun, 30 Sep 2007 3:45:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-01-2009&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-01-2009&group=5&gblog=9 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[Jeffrey Lum]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-01-2009&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-01-2009&group=5&gblog=9 Thu, 08 Jan 2009 3:45:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=06-12-2008&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=06-12-2008&group=5&gblog=8 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[รำไม่เป็น แต่ ... เต้นเริ่ดด ด ด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=06-12-2008&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=06-12-2008&group=5&gblog=8 Sat, 06 Dec 2008 16:09:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=15-09-2008&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=15-09-2008&group=5&gblog=7 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เกลียด แต่ ... ไม่กลับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=15-09-2008&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=15-09-2008&group=5&gblog=7 Mon, 15 Sep 2008 13:27:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=27-07-2008&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=27-07-2008&group=5&gblog=6 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[มีแค่รักแ้ท้ ...ได้อย่างนี้กันทุกตอน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=27-07-2008&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=27-07-2008&group=5&gblog=6 Sun, 27 Jul 2008 23:29:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=16-06-2008&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=16-06-2008&group=5&gblog=5 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[Yayah . . . ตามหาตัวเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=16-06-2008&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=16-06-2008&group=5&gblog=5 Mon, 16 Jun 2008 0:32:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=15-05-2008&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=15-05-2008&group=5&gblog=4 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[<ขอบคุณ> ถ้า <ฟ้า> ฝน <จะ> เป็นใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=15-05-2008&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=15-05-2008&group=5&gblog=4 Thu, 15 May 2008 20:06:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-04-2008&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-04-2008&group=5&gblog=3 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[Island in the Sun by Wheezer ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-04-2008&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-04-2008&group=5&gblog=3 Tue, 08 Apr 2008 2:01:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=01-02-2008&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=01-02-2008&group=5&gblog=2 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[. . . D O K - R A T R E E . . . ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=01-02-2008&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=01-02-2008&group=5&gblog=2 Fri, 01 Feb 2008 16:30:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=22-09-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=22-09-2007&group=5&gblog=1 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[Ma sonG]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=22-09-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=22-09-2007&group=5&gblog=1 Sat, 22 Sep 2007 3:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=31-03-2009&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=31-03-2009&group=4&gblog=4 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[Syndromes and a Century ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=31-03-2009&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=31-03-2009&group=4&gblog=4 Tue, 31 Mar 2009 19:45:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=23-04-2008&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=23-04-2008&group=4&gblog=3 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[scene กระซิบปริศนา ?. . . Lost In Translation]]> เมื่อคนเหงากะคนเหงามาเจอกัน ... เหงากันสองคน:: หนังอินดี้ที่ทำน้อย ... ไ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=23-04-2008&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=23-04-2008&group=4&gblog=3 Wed, 23 Apr 2008 19:46:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=20-02-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=20-02-2008&group=4&gblog=2 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[i love...Jung Woo-Sung >> Daisy]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=20-02-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=20-02-2008&group=4&gblog=2 Wed, 20 Feb 2008 4:18:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-09-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-09-2007&group=1&gblog=1 https://plernpitt-imissyou.bloggang.com/rss <![CDATA[...ทดลองบล็อกอันใหม่ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-09-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plernpitt-imissyou&month=08-09-2007&group=1&gblog=1 Sat, 08 Sep 2007 16:37:27 +0700